Privacy

Omgaan met persoonlijke gegevens

Je persoonlijke gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarin staat dat zorgverleners alleen mogen handelen met toestemming van de cliënt. Het kan voor goede zorg in de zwangerschap belangrijk zijn om gegevens over de zwangerschap uit te wisselen met anderen die betrokken zijn bij de zwangerschap of in de eerste periode daarna. De nieuwe privacywetgeving (AVG) vraagt om schriftelijke toestemming om persoonlijke gegevens uit te wisselen of over te dragen.

Bij de eerste afspraak zal je gevraagd worden een formulier te ondertekenen. Door dat te tekenen geef je aan akkoord te gaan met uitwisseling van je gegevens betrokken partners. Mocht je een uitzondering willen maken voor een van de genoemde partijen geef dit dan aan. Dit kan eenvoudig in je dossier worden vastgelegd. Heb je vragen over bovenstaande informatie bespreek dit dan met je verloskundige op het spreekuur. 

De opslag en verwerking van alle medische gegevens voldoet aan de huidige privacy wetgeving (AVG).